โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล วังประจบ
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -