โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

ชื่อโรงเรียน ตากสินราชานุสรณ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หนองหลวง
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ Phatthira_ch@hotmail.com
เว็บไซต์ -