โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร

ชื่อโรงเรียน คริสเตียนแม่หละโกร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล แม่หละ
เขต/อำเภอ ท่าสองยาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ maelahklo@gmail.com
เว็บไซต์ -