โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด

ชื่อโรงเรียน เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล แม่ระมาด
เขต/อำเภอ แม่ระมาด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ sjm2538@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -