โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

ชื่อโรงเรียน กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล หนองบัวใต้
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ yup.06@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.lpc.th.edu./