โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย

ชื่อโรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ระแหง
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ mathanothai@hotmail.com
เว็บไซต์ www.mathanothai.ac.th