โรงเรียนพยุหะวิทยา

ชื่อโรงเรียน พยุหะวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล พยุหะ
เขต/อำเภอ พยุหะคีรี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ phayuhavittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ pvs@pvs.ac.th