โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา

ชื่อโรงเรียน เทพพิทักษ์วิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ในเวียง
เขต/อำเภอ เมืองแพร่
จังหวัด แพร่
อีเมล์ teppitak.phrae@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.teppitakvittaya.ac.th/