โรงเรียนวัดบึงเหล็ก

ชื่อโรงเรียน วัดบึงเหล็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดอนนางหงส์
เขต/อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ watbungleak@gmail.com
เว็บไซต์ www.wbl.ac.th