โรงเรียนหนองซนพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน หนองซนพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองซน
เขต/อำเภอ นาทม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nspschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ www.nspschool.net