โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

ชื่อโรงเรียน โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนสวรรค์
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ ps_school1@yahoo.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/psrn/indexPS.htm