โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา

ชื่อโรงเรียน อุดมพัฒนศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหล่าพัฒนา
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ udompat@hotmail.co.th
เว็บไซต์ www.ups.ac.th