โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ดอนเสียวแดงพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านเสียว
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ dsp55school@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.dsdp.ac.th