โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)

ชื่อโรงเรียน นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาหว้า
เขต/อำเภอ นาหว้า
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nawapit@gmail.com
เว็บไซต์ www.nawa.ac.th