โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน นาเดื่อพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาเดื่อ
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ sakkiat2009@hotmail.com
เว็บไซต์ www.ndp54.net