โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์

ชื่อโรงเรียน นาคำราษฎร์รังสรรค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาคำ
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ taweesak1418@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.nkssch.ac.th