โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน บ้านข่าพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านข่า
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ bkpit2011@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.bkpit.ac.th