โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา

ชื่อโรงเรียน สนธิราษฎร์วิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านเอื้อง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ sonthirajschool@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.sonthiraj.ac.th