โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ชื่อโรงเรียน สหราษฎร์รังสฤษดิ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีสงคราม
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ sr2222@windowslive.com
เว็บไซต์ www.saharaj.ac.th