โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

ชื่อโรงเรียน ธรรมากรวิทยานุกูล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พุ่มแก
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Thammakon@gmail.com
เว็บไซต์ Thammakon.net