โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล

ชื่อโรงเรียน หนองบ่อวิทยานุกูล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองบ่อ
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nongbo_wit@windowslive.com
เว็บไซต์ www.nongbowit.com