โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

ชื่อโรงเรียน พระซองสามัคคีวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พระซอง
เขต/อำเภอ นาแก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ phrasong@gmail.com
เว็บไซต์ www.phrasong.com