โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

ชื่อโรงเรียน ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาขาม
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.ddj.ac.th