โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

ชื่อโรงเรียน เรณูนครวิทยานุกูล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เรณู
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ rnk_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ www2.rnks.ac.th