โรงเรียนเชียงยืนวิทยา

ชื่อโรงเรียน เชียงยืนวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เวินพระบาท
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ n-joy-eating@hotmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/cheangyurnwittaya