โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ไชยบุรีวิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไชยบุรี
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ cbw@cbwschool.net
เว็บไซต์ http://www.cbwschool.net