โรงเรียนอุเทนพัฒนา

ชื่อโรงเรียน อุเทนพัฒนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โนนตาล
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ utpschool@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.utp.ac.th