โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

ชื่อโรงเรียน มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองฮี
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://www.mpp1np.com