โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม

ชื่อโรงเรียน กุตาไก้วิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กุตาไก้
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ kutakaiwit@gmail.com
เว็บไซต์ -