โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ศรีบัวบานวิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาราชควาย
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ sribuaban_sw@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.sribuaban.ac.th