โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ชื่อโรงเรียน ปิยะมหาราชาลัย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ในเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ piya_school@gmail.com
เว็บไซต์ www.piya.ac.th