โรงเรียนบ้านหนองบึง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบึง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ยอดชาด
เขต/อำเภอ วังยาง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -