โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง

ชื่อโรงเรียน บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ยอดชาด
เขต/อำเภอ วังยาง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ paweenut2544@hotmail.co.th
เว็บไซต์ www.pnd.ac.th