โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านยอดชาดวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ยอดชาด
เขต/อำเภอ วังยาง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ yodchart@gmail.com
เว็บไซต์ -