โรงเรียนบ้านโพนสวาง

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนสวาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองโพธิ์
เขต/อำเภอ วังยาง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -