โรงเรียนบ้านโนนหอม

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนหอม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกสี
เขต/อำเภอ วังยาง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ noohomschool_@hotmail.com
เว็บไซต์ -