โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกสี
เขต/อำเภอ วังยาง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -