โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร

ชื่อโรงเรียน บ้านสามแยกหัวภูธร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วังยาง
เขต/อำเภอ วังยาง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ samyeak@windowslive.com
เว็บไซต์ -