โรงเรียนบ้านหนองสะโน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสะโน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วังยาง
เขต/อำเภอ วังยาง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ kuntee61@gmail.com
เว็บไซต์ -