โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองนางด่อน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วังยาง
เขต/อำเภอ วังยาง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ anulux_2007@hotmail.com
เว็บไซต์ -