โรงเรียนบ้านเทพนิมิตร

ชื่อโรงเรียน บ้านเทพนิมิตร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองซน
เขต/อำเภอ นาทม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ lak7413@gmail.com
เว็บไซต์ -