โรงเรียนบ้านโคกศรี

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกศรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดอนเตย
เขต/อำเภอ นาทม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ chongchansri@hotmail.com
เว็บไซต์ -