โรงเรียนบ้านหมูม้น

ชื่อโรงเรียน บ้านหมูม้น
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดอนเตย
เขต/อำเภอ นาทม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ moomon2479@hotmail.com
เว็บไซต์ http://moomonschool.comli.com/index.php