โรงเรียนบ้านดอนเตย

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนเตย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ดอนเตย
เขต/อำเภอ นาทม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -