โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านนาดีวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองซน
เขต/อำเภอ นาทม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nadeewittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ www.nadeevittaya.com