โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย

ชื่อโรงเรียน บ้านเหล่าส้มป่อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาทม
เขต/อำเภอ นาทม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.laosompoi.com