โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนแดงดอนดู่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาทม
เขต/อำเภอ นาทม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ krubannork2505@outlook.com
เว็บไซต์ -