โรงเรียนบ้านนาทม

ชื่อโรงเรียน บ้านนาทม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาทม
เขต/อำเภอ นาทม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ ntschool8@gmail.com
เว็บไซต์ www.nathomschool.com