โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว

ชื่อโรงเรียน บ้านนาผักหมนาหมากแงว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาใน
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.bannaphakhom.com