โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ

ชื่อโรงเรียน บ้านอ้อวังหมากเห็บ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาขมิ้น
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Ntpploy56@gmail.com
เว็บไซต์ -